• AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HISTÓRIA
  • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznam pre chovateľov psov- UPOZORNENIE

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto vyzývame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Zemplínske Jastrabie,  aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili  tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko takýto pes ohrozuje bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak venčíte svojho psa na verejnom mieste, ako majiteľ psa ste povinný odstrániť psie exkrementy z ulice.

Každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne vyzývame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich  príbytkoch.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete za psa zodpovednosť!

Zoznam aktualít

Harmonogram zberu odpadu na rok 2020Harmonogram zberu odpadu na rok 2020
Usmernenie k triedeniu odpadovUsmernenie k triedeniu odpadov
Voľby do NRSR 2020 Voľby do NRSR 2020
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2019
Pozvánka na Mikuláša Pozvánka na Mikuláša
CINTORÍNCINTORÍN
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.09.2019Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 30.09.2019
Oznam pre chovateľov psov- UPOZORNENIEOznam pre chovateľov psov- UPOZORNENIE
Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 05.08.2019Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 05.08.2019
Ochrana pred požiarmiOchrana pred požiarmi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Blízke obce a mestá:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: