• AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • HISTÓRIA
  • KONTAKT
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Aktuality

Oznam pre chovateľov psov- UPOZORNENIE

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto vyzývame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Zemplínske Jastrabie,  aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili  tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko takýto pes ohrozuje bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Zároveň Vás upozorňujeme, že ak venčíte svojho psa na verejnom mieste, ako majiteľ psa ste povinný odstrániť psie exkrementy z ulice.

Každá fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne vyzývame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich  príbytkoch.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.  Ako chovateľ nesiete za psa zodpovednosť!

Zoznam aktualít

Upozornenie na uzávierku cesty Upozornenie na uzávierku cesty
Odporúčanie  - Africký mor ošípaných Odporúčanie - Africký mor ošípaných
Odporúčania na ochranu pred komármi Odporúčania na ochranu pred komármi
CINTORÍNCINTORÍN
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu úrody Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu úrody
POSTUP OBČANA PRI NÁVRATE ZO ZAHRANIČIA POSTUP OBČANA PRI NÁVRATE ZO ZAHRANIČIA
Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných   Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných
Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 22.06.2020Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 22.06.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 14.05.2020Pozvánka na zasadnutie OZ konaného dňa 14.05.2020
PETÍCIA  PROTI VÝSTAVBE SKLÁDKY NEBEZPEČNÝCH ODPADOV V SIRNÍKU PETÍCIA PROTI VÝSTAVBE SKLÁDKY NEBEZPEČNÝCH ODPADOV V SIRNÍKU
1 2 ... 11 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Blízke obce a mestá:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: